Nghiên Cứu về Tính Sẵn Sàng Ứng Phó với Tràn Dầu

pprl logo
tulane

 

Cảm ơn quý vị đã truy cập theo đường dẫn mạng lưới và trả lời những câu hỏi cho cuộc Nghiên Cứu về Tính Sẵn Sàng Ứng Phó với Dầu Tràn Vùng Vịnh của trường Đại Học Tulane, New Orleans. Phòng Nghiên Cứu Chính Sách Công Cộng của Đại Học Bang Louisiana đang hỗ trợ Đại Học Tulane trong việc tuyển mộ. Những ai hoàn tất bảng khảo sát trực diện cho nghiên cứu này sẽ nhận được thẻ quà tặng Walmart trị giá $50 để bù đắp cho thời gian tham gia của họ.

Trong nghiên cứu này, qua cuộc khảo sát 60 phút trực diện, chúng tôi sẽ hỏi về gia đình và cộng đồng của quý vị bố trí như thế nào để ứng phó với các mối đe dọa môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, đặc biệt những mối đe dọa liên quan đến sự cố tràn dầu. Thông tin quý vị cung cấp sẽ được kết hợp với những phản hồi của các cư dân khác ven vùng Vịnh, làm thế để chúng tôi có thể hiểu về các cộng đồng ven biển chuẩn bị như thế nào để ứng phó với những vấn đề này và cũng để giúp chúng tôi xác định phương pháp có thể giúp họ chuẩn bị tốt hơn. Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia nghiên cứu này.

Dữ liệu thu thập qua nghiên cứu này có hai phần.

Phần 1: Vui lòng điền mẫu tuyển mộ tại đây: Tulane Gulf Coast Oil Spill Preparedness Study

(vui lòng xem số mã nhận dạng của quý vị trong lá thư)

Phần 2: Một nhóm người đã hoàn thành Phần 1 sẽ được chọn ra và liên lạc qua điện thoại để lấy hẹn cho một cuộc khảo sát 60 phút trực diện nơi địa phương của quý vị bởi một đại diện từ Đại Học Tulane.

Sự tham gia của quý vị rất quan trọng và phản hồi của quý vị sẽ được bảo mật. Cuộc khảo sát này là một phần quan trọng trong nỗ lực chung của chúng tôi để thúc đẩy và duy trì các cộng đồng Gulf Coast vững mạnh.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi về nghiên cứu này, nếu quý vị muốn nói lên những lo ngại hoặc phàn nàn về nghiên cứu này, hoặc nếu quý vị có vấn đề liên quan đến nghiên cứu, quý vị có thể liên hệ với nhóm nghiên cứu Tulane, (Reggie Ferreira 504-862-3479 hoặc [email protected], hoặc Amy Lesen 504-862-8450 hoặc [email protected]). Nếu quý vị muốn thảo luận về quyền của mình với tư cách là người tham gia nghiên cứu, hãy thảo luận các vấn đề, mối quan tâm và câu hỏi; lấy thông tin; hoặc có ý kiến đóng góp cá nhân không tham gia trực tiếp vào nghiên cứu này, quý vị có thể liên hệ Văn Phòng Bảo Vệ Nghiên Cứu Nhân Sự của Đại Học Tulane ở số 504-988-2665 hoặc email tại [email protected].

Cảm ơn trước cho thời gian và sự quan tâm của quý vị về vấn đề hệ trọng này.